Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2034/96 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Vrouwen en mannen op één afdeling in Milanese kliniek

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2034/96 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Vrouwen en mannen op één afdeling in Milanese kliniek

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2034/96 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Vrouwen en mannen op één afdeling in Milanese kliniek

Publicatieblad Nr. C 385 van 19/12/1996 blz. 0082


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2034/96 van Cristiana Muscardini (NI) aan de Commissie (19 juli 1996)

Betreft: Vrouwen en mannen op één afdeling in Milanese kliniek

De directie van de de Policlinico di Milano heeft in verband met personeelsgebrek wegens vakantie besloten de mannen- en vrouwenafdelingen Algemene Chirurgie tijdelijk samen te voegen, zodat er vijf bedden voor vrouwen zijn geplaatst in twee kamertjes die grenzen aan de mannenkamer.

De vrouwelijke patiënten moeten van dezelfde sanitaire voorzieningen gebruik maken als de mannen, hetgeen natuurlijk buitengewoon onaangenaam is voor de patiënten.

Kan de Commissie stappen ondernemen om te voorkomen dat gezondheidsproblemen als een lachertje worden afgedaan doordat serieuze menselijke noden en absurde functionele criteria op een onzinnige manier door elkaar worden gehaald, wetende dat de functionele problemen het gevolg zijn van onverstandige vakantieplannen die veelal zijn ingegeven door zucht naar plezier - hetgeen in schril contrast staat tot de situatie die daaruit voortvloeit. Acht de Commissie het ook niet noodzakelijk dat deze problematiek aangepakt wordt met een richtlijn om gezondheidswerkers te verhinderen dergelijke toestanden te veroorzaken?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (6 september 1996)

Vragen met betrekking tot de organisatie van diensten en personeel in individuele ziekenhuizen in de Lid-Staten ressorteren onder de desbetreffende lokale, regionale of nationale gezondheidsautoriteiten. De Commissie is niet bevoegd om in dergelijke aangelegenheden op te treden.