Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2276/96 van Glyn FORD aan dee Raad. Afgelasting van de laatste Raad Onderzoek

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2276/96 van Glyn FORD aan dee Raad. Afgelasting van de laatste Raad Onderzoek

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2276/96 van Glyn Ford (PSE) aan de Raad (27 augustus 1996)

Betreft: Afgelasting van de laatste Raad Onderzoek

Kan de fungerend voorzitter een geloofwaardige verklaring geven voor de afgelasting van de vorige Raad Onderzoek?

Is hij/zij het ermee eens dat wantrouwige personen hieruit zouden kunnen concluderen dat deze afgelasting ertoe zal bijdragen dat de beloofde 700 miljoen ecu aan extra kredieten voor het vierde kaderprogramma voor onderzoek in de financiële "zwarte gaten¨ van BSE en Bosnië terechtkomen?

Is hij/zij tegen een dergelijke plundering van de O& O-begroting?

Antwoord (13 december 1996)

De Geachte Afgevaardigde wordt verwezen naar het antwoord dat de Raad in de plenaire vergadering van 23 oktober 1996 heeft gegeven op mondelinge vraag nr. O-172 van de heer Scapagnini en naar de toelichting die tijdens het debat over dit onderwerp is verstrekt.