Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2289/96 van Peter TRUSCOTT aan de Commissie. Insuline-onderzoek en subsidie van BIOMED

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2289/96 van Peter TRUSCOTT aan de Commissie. Insuline-onderzoek en subsidie van BIOMED

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2289/96 van Peter TRUSCOTT aan de Commissie. Insuline-onderzoek en subsidie van BIOMED

Publicatieblad Nr. C 011 van 13/01/1997 blz. 0077


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2289/96 van Peter Truscott (PSE) aan de Commissie (30 juli 1996)

Betreft: Insuline-onderzoek en subsidie van BIOMED

Kan de Commissie details verstrekken over haar bekend onderzoek naar het gebruik van menselijk i.p.v. dierlijk insuline bij de behandeling van suikerpatiënten die van insuline afhankelijk zijn? Is de Commissie het ermee eens dat dit een prioritair onderzoekgebied vormt dat eventueel voor BIOMED-kredieten in aanmerking moet komen?

Antwoord van de mevrouw Cresson namens de Commissie (24 september 1996)

De Commissie bevestigt dat diabetes mellitus een onderzoekthema is waaraan, onder meer bij de financiering in het kader van het onderzoekprogramma op het gebied van de medische biologie en de gezondheid, prioriteit wordt verleend. In gebied 4.4 van het lopende Biomed-2-programma worden thans reeds negen onderzoekprojecten op diverse gebieden van het diabetesonderzoek gesteund. Nadere gegevens worden het Geachte Parlementslid en het secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks toegestuurd.

Geen van deze onderzoekprojecten betreft specifiek de behandeling met menselijk of dierlijk insuline, maar de derde uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het Biomed-2-programma, die op 17 december 1996 wordt afgesloten, biedt nog steeds de mogelijkheid om aanvragen tot financiering van projecten op dit gebied in te dienen. Alle gegevens ter zake zijn te vinden in het wetenschappelijk werkprogramma voor Biomed-2, dat alle belangstellenden op verzoek wordt toegestuurd.