Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2367/96 van Wolfgang KREISSL- DÖRFLER aan de Commissie. Kalveren

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2367/96 van Wolfgang KREISSL- DÖRFLER aan de Commissie. Kalveren

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2367/96 van Wolfgang KREISSL- DÖRFLER aan de Commissie. Kalveren

Publicatieblad Nr. C 011 van 13/01/1997 blz. 0088


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2367/96 van Wolfgang Kreissl-Dörfler (V) aan de Commissie (27 augustus 1996)

Betreft: Kalveren

1. Kan de Commissie aangeven hoeveel kalveren uit Bulgarije van 1990 tot nu per jaar in de Europese Unie zijn ingevoerd, en wel

a) voor mestdoeleinden,

b) voor consumptie,

c) in transit door de EU ter verdere verzending naar derde landen?

2. Kan de Commissie aangeven hoeveel kalveren uit de landen van het GOS van 1990 tot nu per jaar in de Europese Unie zijn ingevoerd, en wel

a) voor mestdoeleinden,

b) voor consumptie,

c) in transit door de EU ter verdere verzending naar derde landen?

3. Kan de Commissie aangeven hoeveel kalveren uit Slowakije van 1990 tot nu per jaar in de Europese Unie zijn ingevoerd, en wel

a) voor mestdoeleinden,

b) voor consumptie,

c) in transit door de EU ter verdere verzending naar derde landen?

4. Kan de Commissie aangeven hoeveel kalveren uit Slovenië van 1990 tot nu per jaar in de Europese Unie zijn ingevoerd, en wel

a) voor mestdoeleinden,

b) voor consumptie,

c) in transit door de EU ter verdere verzending naar derde landen?

Gecombineerd Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-2367/96 en E-2368/96 (24 september 1996)

Wat de punten a) en b) van de vragen betreft, dient erop te worden gewezen dat in de invoerstatistieken van de Gemeenschap geen onderscheid wordt gemaakt tussen kalveren voor mestdoeleinden en kalveren voor consumptie. De Commissie is van mening dat, wat kalveren van oorsprong uit de betrokken landen betreft, er op de markt over het algemeen geen vraag is naar kalveren voor onmiddellijke consumptie. Het betreft veeleer mestkalveren. De betrokken invoercijfers, uitgesplitst naar land van oorsprong en per jaar, worden rechtstreeks aan het geachte Parlementslid en ook aan het secretariaat-generaal van het Parlement toegezonden.

De Commissie beschikt niet over cijfers met betrekking tot het in de punten c) bedoelde verkeer.