Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2390/96 van Glyn FORD aan de Commissie. Prijsmaatregel voor farmaceutische produkten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2390/96 van Glyn FORD aan de Commissie. Prijsmaatregel voor farmaceutische produkten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2390/96 van Glyn FORD aan de Commissie. Prijsmaatregel voor farmaceutische produkten

Publicatieblad Nr. C 365 van 04/12/1996 blz. 0113


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2390/96 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie (6 september 1996)

Betreft: Prijsmaatregel voor farmaceutische produkten

Kan de Commissie verklaren dat de prijsmaatregel voor farmaceutische produkten in het VK niet in strijd is met de EU-mededingingswetgeving?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (20 september 1996)

De door het geachte Parlementslid opgeworpen vraag maakt het onderwerp uit van een lopend onderzoek van de Commissie naar aanleiding van een door 'Asda Stores Limited' ingediende klacht tegen de 'Proprietary Articles Trade Association' en sommige van haar leden.

De Commissie meent dat de kwestie van grote economische betekenis is gezien de invloed ervan op de farmaceutische industrie en op de gebruikers van vrije geneesmiddelen. Aangezien de kwestie zowel door de Britse als door de Europese mededingingsautoriteiten wordt bekeken, verricht de Commissie haar onderzoek in nauwe samenwerking met de 'Office of Fair Trading'.

De Commissie kan derhalve geen nadere toelichting geven voordat dit onderzoek is afgerond.