Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2433/96 van Carmen DÍEZ DE RIVERA ICAZA aan de Commissie. Europees agentschap voor toerisme

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2433/96 van Carmen DÍEZ DE RIVERA ICAZA aan de Commissie. Europees agentschap voor toerisme

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2433/96 van Carmen DÍEZ DE RIVERA ICAZA aan de Commissie. Europees agentschap voor toerisme

Publicatieblad Nr. C 365 van 04/12/1996 blz. 0115


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2433/96 van Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) aan de Commissie (11 september 1996)

Betreft: Europees agentschap voor toerisme

In december 1994 en februari 1996 heeft het EP respectievelijk de resoluties A4-0080/94 ((PB C 18 van 23.1.1995, blz. 159. )) en A4-0016/96 ((PB C 65 van 4.3.1996, blz. 34. )) aangenomen. Hierin wordt aangedrongen op de oprichting van een Europees agentschap voor toerisme: welke stappen heeft de Commissie tot dusver in deze richting ondernomen?

Antwoord van de heer Papoutsis namens de Commissie (11 oktober 1996)

De Commissie is van mening dat in het huidige stadium de goedkeuring van de Raad, na raadpleging van het Parlement, van het eerste meerjarenprogramma op het gebied van het Europese toerisme, Philoxenia, in het kader van haar beleid inzake toerisme de hoogste prioriteit heeft. Dit programma zal de sector belangrijke mogelijkheden bieden.

De Commissie is van mening dat een eventuele de oprichting van een Europees agentschap voor toerisme pas na en niet voor het besluit tot vaststelling van een communautair beleid op het gebied van toerisme aan de orde moet komen.