Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2555/96 van Ritva LAURILA aan de Commissie. Het communautaire drugsbeleid en de uitspraak van commissaris

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2555/96 van Ritva LAURILA aan de Commissie. Het communautaire drugsbeleid en de uitspraak van commissaris

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2555/96 van Ritva LAURILA aan de Commissie. Het communautaire drugsbeleid en de uitspraak van commissaris

Publicatieblad Nr. C 072 van 07/03/1997 blz. 0056


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2555/96 van Ritva Laurila (PPE) aan de Commissie (8 oktober 1996)

Betreft: Het communautaire drugsbeleid en de uitspraak van commissaris Emma Bonino

Kort geleden bracht commissaris Emma Bonino een bezoek aan Finland. Daar verklaarde zij tijdens een televisie-interview dat zij voorstander was van volledige liberalisering van tenminste de handel in soft drugs. Deze uitspraak heeft in Finland grote verbazing gewekt. Ik zou de Commissie daarom willen vragen of deze uitspraak werkelijk het drugsbeleid van de Europese Unie weergeeft, of de Commissie op hetzelfde standpunt staat en waar en wanneer tot dit drugsbeleid besloten is.

Antwoord van mevrouw Gradin namens de Commissie (27 november 1996)

De Commissie heeft geen wettelijke bevoegdheid inzake strafrecht. Strafrechtelijke sancties voor overtredingen in verband met drugs behoren tot het beleid van de Lid-Staten.

De Lid-Staten zijn bevoegd voor de behandeling van drugsverslaafden. De Gemeenschap kan echter steun verlenen voor maatregelen van Lid-Staten ter bevordering van de bescherming van de volksgezondheid.