Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2720/96 van Riccardo NENCINI aan de Commissie. Het inrichten van een stortplaats voor vast chemisch afval in de Val di Cecina

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2720/96 van Riccardo NENCINI aan de Commissie. Het inrichten van een stortplaats voor vast chemisch afval in de Val di Cecina

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2720/96 van Riccardo NENCINI aan de Commissie. Het inrichten van een stortplaats voor vast chemisch afval in de Val di Cecina

Publicatieblad Nr. C 105 van 03/04/1997 blz. 0022


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2720/96 van Riccardo Nencini (PSE) aan de Commissie (21 oktober 1996)

Betreft: Het inrichten van een stortplaats voor vast chemisch afval in de Val di Cecina

Het provinciebestuur van Pisa heeft beraadslaagd over de inrichting van een stortplaats voor vast chemisch afval, pal in de Val di Cecina. Er is generlei vorm van milieueffectrapportage uitgevoerd, in de ondergrond komen steenzoutlagen van het Volterratype voor, en het industrieel slib dat ter plekke gestort zal worden, bevat schadelijke stoffen als driewaardig chroom en andere zware metalen. De leerlooierijen zouden het slib zelf moeten opvangen en verwerken.

Is de Commissie voornemens andermaal aan te dringen op inachtneming van de voorschriften?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (22 november 1996)

De Italiaanse instanties hebben onlangs aan de Commissie medegedeeld dat het provinciebestuur van Pisa Besluit nr. 80 van 26 maart 1996 betreffende de genoemde stortplaats heeft ingetrokken bij Besluit nr. 169 van 5 juli 1996.