Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2732/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Dieren in dierentuinen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2732/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Dieren in dierentuinen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2732/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Dieren in dierentuinen

Publicatieblad Nr. C 083 van 14/03/1997 blz. 0057


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2732/96 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (21 oktober 1996)

Betreft: Dieren in dierentuinen

Met betrekking tot het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende het houden van dieren in dierentuinen (COM(95)0619) heeft de Commissie, ter toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, haar voorstel van 31 juli 1991 houdende minimumvoorschriften inzake het houden van dieren in dierentuinen ingetrokken en vervangen door het genoemde voorstel voor een aanbeveling van de Raad.

Het valt te betreuren dat de Commissie zich heeft neergelegd bij het meerderheidsstandpunt binnen de Raad en het voorstel voor een richtlijn heeft ingetrokken en vervangen door een voorstel voor een aanbeveling. Daarmee is zij niet alleen ingegaan tegen haar eigen standpunt uit 1991 maar ook tegen de expliciete wens van het EP dat begin 1995 had aangedrongen op goedkeuring van de richtlijn. Met een aanbeveling vallen er nauwelijks concrete resultaten te verwachten. Vandaar het risico dat de situatie in een aantal dierentuinen in Europa nog verder verslechtert - met alle gevolgen vandien voor de dieren zelf en ook voor het publiek - hetgeen koren op de molen is voor hen die nu reeds vinden dat alle dierentuinen gesloten moeten worden.

Is de Commissie derhalve bereid haar voorstel voor een richtlijn betreffende het houden van dieren in dierentuinen opnieuw bij de Raad in te dienen?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (18 november 1996)

Zoals aangegeven in haar mededeling aan de Raad van 12 december 1995 ((COM(95)619 def. )) besloot de Commissie haar voorstel van 1991 voor een richtlijn houdende minimumvoorschriften inzake het houden van dieren in dierentuinen gelet op het subsidiariteitsbeginsel in te trekken.

De Commissie is het echter met het geachte Parlementslid eens dat de algemene situatie in dierentuinen in de Gemeenschap alleen kan worden verbeterd indien de Lid-Staten wetgeving in dat verband aannemen, reden waarom de Commissie een voorstel voor een aanbeveling van de Raad over dat onderwerp heeft ingediend.