Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2753/96 van Francisca SAUQUILLO PÉREZ DEL ARCO aan de Commissie. Financiering van projecten op het vlak van gezondheidszorg

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2753/96 van Francisca SAUQUILLO PÉREZ DEL ARCO aan de Commissie. Financiering van projecten op het vlak van gezondheidszorg

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2753/96 van Francisca SAUQUILLO PÉREZ DEL ARCO aan de Commissie. Financiering van projecten op het vlak van gezondheidszorg

Publicatieblad Nr. C 072 van 07/03/1997 blz. 0078


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2753/96 van Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE) aan de Commissie (21 oktober 1996)

Betreft: Financiering van projecten op het vlak van gezondheidszorg

Volgens bepaalde berichten werd maar ongeveer 10% van de projecten die het DG-V/F bij zijn laatste oproep ter subsidiëring van activiteiten op het vlak van gezondheidszorg ontving, gefinancierd.

Kan de Commissie de lijst met de in 1996 gefinancierde projecten meedelen?

Kan de Commissie de gesubsidieerde projecten volgens de nationaliteit van de aanvragende organisaties indelen?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (4 december 1996)

Met de aan het raadgevend comité "bevordering van de gezondheid¨ voorgelegde projecten is in totaal een bedrag van 6,35 miljoen ecu gemoeid. Er is rekening gehouden met de door dit comité in het jaarlijks werkprogramma vastgestelde prioriteiten.

De Commissie zendt de lijst met de in 1996 gefinancierde projecten rechtstreeks toe aan de geachte afgevaardigde en het secretariaat van het Parlement, tezamen met een onderverdeling van de projecten per Lid-Staat. Er zij op gewezen dat meer dan 50% van de middelen is toegewezen voor projecten die alle Lid-Staten (EUR 15) bestrijken.

Daarnaast is van begrotingslijn B3-4300 een bedrag van 1,5 miljoen ecu toegewezen ten behoeve van analyse, beleid en programmacoördonatie, -ontwikkeling en -evaluatie.