Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2756/96 van Caroline JACKSON aan de Commissie. Uniekiesrecht in Frankrijk

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2756/96 van Caroline JACKSON aan de Commissie. Uniekiesrecht in Frankrijk

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2756/96 van Caroline JACKSON aan de Commissie. Uniekiesrecht in Frankrijk

Publicatieblad Nr. C 083 van 14/03/1997 blz. 0063


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2756/96 van Caroline Jackson (PPE) aan de Commissie (21 oktober 1996)

Betreft: Uniekiesrecht in Frankrijk

Welke stappen heeft de Commissie na haar antwoord van 2 april 1996 op schriftelijke vraag E-0452/96 ((PB C 217 van 26.07.1996, blz. 45. )) genomen om de Franse regering artikel 8 B van het Verdrag van Maastricht inzake het actieve en passieve kiesrecht van alle Unieburgers in gemeenteraadsverkiezingen te doen uitvoeren?

Als de Franse regering werkeloos blijft, wat kan de Commissie dan doen om uitvoering van het artikel af te dwingen? Of is het misschien uiteindelijk direct van toepassing?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (6 december 1996)

De Commissie zet de procedure van artikel 169 van het EG-Verdrag ten aanzien van Frankrijk voort en heeft deze Lid-Staat een met redenen omkleed advies doen toekomen. Frankrijk heeft namelijk nog steeds niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vastgesteld die nodig zijn ter omzetting van Richtlijn 94/80/EG van de Raad van 19 december 1994 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten ((PB nr. L 368 van 31.12.1994 )).

De Franse regering heeft bij de Assemblée nationale een wetsontwerp tot omzetting van deze richtlijn in Frans recht ingediend ((Wetsvoorstel nr. 2210 )). Naar het zeggen van de Franse autoriteiten staat dit ontwerp op de agenda van de Assemblée van begin volgend jaar.