Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2769/96 van Georges BERTHU aan dee Raad. IGC - Hervorming van de derde pijler en exclusief initiatiefrecht van de Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2769/96 van Georges BERTHU aan dee Raad. IGC - Hervorming van de derde pijler en exclusief initiatiefrecht van de Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2769/96 van Georges BERTHU aan dee Raad. IGC - Hervorming van de derde pijler en exclusief initiatiefrecht van de Commissie

Publicatieblad Nr. C 091 van 20/03/1997 blz. 0031


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2769/96 van Georges Berthu (I-EDN) aan de Raad (17 oktober 1996)

Betreft: IGC - Hervorming van de derde pijler en exclusief initiatiefrecht van de Commissie

In zijn uiteenzetting voor de Commissie institutionele zaken van het Europees Parlement op 25 september 1996 verklaarde de Ierse minister voor Europese zaken en fungerend voorzitter van de Raad, Gay Mitchell, dat het secretariaat van de Raad aan de IGC een ontwerp heeft voorgelegd dat voorziet in de overheveling van belangrijke terreinen als het asielbeleid, het immigratiebeleid en het visabeleid van de derde naar de eerste pijler van het Verdrag.

Acht het voorzitterschap het realistisch via een dergelijke omweg een exclusief initiatiefrecht aan de Commissie te verlenen in kwesties die zo nauw samenhangen met de nationale soevereiniteit?

Gemeenschappelijk antwoord op de schriftelijke vragen E-2765/96, E-2766/96, E-2767/96, E-2768/96, E-2769/96, E-2770/96, E-2771/96, E-2772/96, E-2773/96, E-2774/96, E-2775/96 en E-2776 (30 januari 1997)

Het ligt niet op de weg van de Raad zich uit te spreken over de diverse voorstellen die in behandeling zijn bij de Intergouvernementele Conferentie.