Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2847/96 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. Bevordering kernenergie in de Republiek Slowakije

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2847/96 van Hiltrud BREYER aan de Commissie. Bevordering kernenergie in de Republiek Slowakije

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2847/96 van Hiltrud Breyer (V) aan de Commissie (25 oktober 1996)

Betreft: Bevordering kernenergie in de Republiek Slowakije

In het tweede halfjaar heeft de Republiek Slowakije bij de Bank voor wederopbouw en de Société générale Paris verdere kredieten opgenomen (bij voorbeeld 150 miljoen US$ in de vorm van een door een syndicaat te verstrekken lening bij 27 buitenlandse banken door J.P. Morgan).

Hoe groot acht de Commissie het risico dat men zich niet houdt aan de termijnen voor de kredietterugbetalingen, bij voorbeeld gezien het feit dat de Slowaakse elektriciteitsbedrijven, ofwel de Republiek Slowakije, in tegenstelling tot het voorafgaande jaar reeds in het eerste halfjaar van 1996 een nadelig saldo van 27 miljard SK op haar handelsbalans heeft?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie (12 december 1996)

De internationale ratings (indicatoren voor de kredietwaardigheid van de markt) zijn voor Slowakije stabiel gebleven sinds Moody's in mei 1995 Slowakije een investment grade toekende (Moody's valuta-rating op lange termijn is Baa3-, die van Standard & Poor's is BB+). Deze waarden werden toegekend in het kader van een voorzichtig munt-, begrotings- en wisselkoersbeleid in Slowakije. De meeste macro-economische indicatoren in Slowakije blijven positief evolueren. Het overschot op de lopende rekening in 1995 is in 1996 veranderd in een tekort. Het tekort op de lopende rekening wordt echter gefinancierd door een sterke kapitaalinstroom en de officiële reserves blijven op een gunstig niveau (wat midden september 1996 overeenkwam met import van ruim 4 maanden).