Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2939/96 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. De Griekse feta-kaas

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2939/96 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. De Griekse feta-kaas

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2939/96 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. De Griekse feta-kaas

Publicatieblad Nr. C 096 van 24/03/1997 blz. 0040


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2939/96 van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie (8 november 1996)

Betreft: De Griekse feta-kaas

Zoals bekend hebben sommige landen van de EU en bonden van zuivelproducenten hun toevlucht genomen tot het Gerecht van eerste aanleg van de EU inzake het besluit van de Commissie van 12 juni 1996 dat de Griekse feta-kaas opneemt in de lijst van produkten waarvan de benaming beschermd is.

Dit besluit van de Commissie kwam tot stand na een langdurig en serieus onderzoek van deze kwestie, waarbij voor zover mogelijk ook rekening werd gehouden met de belangen van de producenten van kaas van het type "feta¨ in andere lid-staten, ondanks het feit dat hun wijze van produktie en het eindresultaat zeer weinig van doen hebben met de echte feta.

In het ingestelde beroep worden twijfels geuit ten aanzien van de methodologie van de Commissie en wordt een groot aantal onnauwkeurigheden vermeld over de plaats van herkomst van feta, waarvan allen weten dat dit vanouds Griekenland is en niet in het algemeen en vaag "de Balkan¨ of "sommige regio's in Zuid-Europa¨, zoals werd aangevoerd.

Kan de Commissie met het oog op het bovenstaande meedelen:

- welke stappen zij denkt te ondernemen opdat de ongegrondheid en de onnauwkeurigheid van de beweringen van sommige lid-staten van de EU en van hun bonden van zuivelproducenten duidelijk worden aangetoond;

- hoe zij het gezag denkt te beschermen van haar besluit dat thans op onwetenschappelijke wijze en met verdraaiing van de feiten in twijfel wordt getrokken?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (12 december 1996)

De benaming "Feta¨ is bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van 12 juni 1996 ((PB L 148 van 21.6.1996. )) betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen als beschermde oorsprongsbenaming geregistreerd.

Zoals de geachte afgevaardigde opmerkt hebben enkele Lid-Staten en marktdeelnemers hiertegen beroep aangetekend bij de bevoegde Europese instanties, met het oog op annulering van de bovengenoemde Verordening (EG) nr. 1107/96.

De Commissie heeft bij het Hof van Justitie al een verweerschrift ingediend dat de elementen in feite en in rechte bevat ter motivering van haar besluit om de benaming Feta in de lijst van beschermde benamingen in de Gemeenschap op te nemen.