Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3305/96 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. "Grijze" economie en BBP

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3305/96 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. "Grijze" economie en BBP

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3305/96 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. "Grijze" economie en BBP

Publicatieblad Nr. C 096 van 24/03/1997 blz. 0079


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3305/96 van José García-Margallo y Marfil (PPE) aan de Commissie (5 december 1996)

Betreft: "Grijze¨ economie en BBP

Uit de verschillende berichten in de media blijkt steeds duidelijker hoe moeilijk het is om te komen tot universeel geaccepteerde statistische meetmethodes.

Welk aandeel van het BBP vertegenwoordigt de grijze sector van de Franse economie?

Gecombineerd Antwoord van de heer de Silguy namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-3280/96, E-3298/96, E-3299/96, E-3300/96, E-3301/96, E-3302/96, E-3303/96, E-3304/96, E-3305/96, E-3306/96, E-3307/96, E-3308/96, E-3309/96, E-3310/96, E-3311/96, E-3312/96 en E-3313/96 (21 januari 1997)

In dit stadium kan onmogelijk exact worden ingeschat welk effect de informele economie op het bruto binnenlands product sorteert. De in de Lid-Staten gehanteerde methoden lopen immers sterk uiteen, en bovendien brengen meerdere Lid-Staten impliciete correcties aan die zeer moeilijk te ramen vallen.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden in verband met de volledigheid eind 1998 zijn afgerond. Dan zal het mogelijk zijn een enigszins betrouwbare en tussen de Lid-Staten onderling vergelijkbare schatting te maken.