Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3480/96 van Gianni TAMINO aan de Commissie. Luchtmachtbasis in Aviano: noodzakelijke milieu- effectevaluatie (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3480/96 van Gianni TAMINO aan de Commissie. Luchtmachtbasis in Aviano: noodzakelijke milieu- effectevaluatie (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3480/96 van Gianni TAMINO aan de Commissie. Luchtmachtbasis in Aviano: noodzakelijke milieu- effectevaluatie (AANVULLEND ANTWOORD)

Publicatieblad Nr. C 060 van 25/02/1998 blz. 0007


InSCHRIFTELIJKE VRAAG E-3480/96 van Gianni Tamino (V) aan de Commissie (9 december 1996)

Betreft: Luchtmachtbasis in Aviano: noodzakelijke milieu-effectevaluatie

Dicht bij het dorp Aviano (PN) bevindt zich een Amerikaanse luchtmachtbasis. Het Pentagon heeft besloten de verdubbeling van de huidige structuurvoorzieningen te financieren.

Zonder te willen ingaan op het poltieke aspect van de kwestie, moet worden geconstateerd dat er ook ernstige problemen zijn uit het oogpunt van het milieu, zoals urbanistische voorschriften en lawaai. De reeds lang tussen de VS en Italië bestaande overeenkomsten verlenen de partner van de overzijde van de Oceaan het territoriale gebruik van de basis, maar het is onbegrijpelijk om welke redenen de verplichte milieu-effectevaluatie van deze verdubbeling volgens de communautaire regels kan worden omzeild, o.a. gezien het feit dat de gevolgen de grenzen van de basis zelf overschrijden.

Is de Commissie hiervan op de hoogte en acht zij het noodzakelijk of althans wenselijk dat een milieu-effectevaluatie wordt uitgevoerd?

Aanvullend antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (4 juli 1997)

In aanvulling op haar antwoord van 20 februari 1997 ((PB C 83 van 14.3.1997. )) deelt de Commissie het geachte parlementslid het volgende mee.

In verband met het project betreffende de verdubbeling van de huidige infrastructuur van de militaire basis van Aviano (PN) heeft de Commissie de Italiaanse autoriteiten verzocht inlichtingen te verschaffen met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van Richtlijn 85/337/EEG ((PB L 175 van 5.7.1985. )) in deze kwestie.

Tot op heden heeft de Commissie nog geen reactie mogen ontvangen. Derhalve zal een herinnering worden gestuurd.