Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3606/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Begrotingslijn B5-323: Groei en milieu (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3606/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Begrotingslijn B5-323: Groei en milieu (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3606/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Begrotingslijn B5-323: Groei en milieu (AANVULLEND ANTWOORD)

Publicatieblad Nr. C 391 van 23/12/1997 blz. 0011


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3606/96 van Jean-Yves Le Gallou (NI) aan de Commissie (3 januari 1997)

Betreft: Begrotingslijn B5-323: Groei en milieu

Kan de Commissie mededelen of in het begrotingsjaar 1995 uit hoofde van lijn:

B5-323: Groei en milieu

1. verenigingen, vakverenigingen of werkgeversorganisaties zijn gesubsidieerd,

2. zo ja, welke subsidiebedragen zijn toegekend per vereniging, vakvereniging, orgaan en activiteit?

Gecombineerd aanvullend antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-3598/96, E-3600/96, E-3603/96, E-3604/96, E-3605/96, E-3606/96, E-3607/96, E-3608/96, E-3609/96, E-3610/96, E-3611/96, E-3612/96, E-3613/96, E-3614/96, E-3615/96, E-3616/96, E-3617/96, E-3618/96, E-3620/96, E-3621/96, E-3622/96, E-3623/96, E-3624/96, E-3625/96, E-3627/96, E-3629/96, E-3630/96, E-3631/96, E-3632/96, E-3633/96, E-3634/96, E-3635/96, E-3636/96, E-3637/96, E-3638/96, E-3641/96, E-3642/96 en E-3644/96 (17 juli 1997)

Als aanvulling op haar antwoord van 14 februari 1997 ((PB C 105, 3.4.1997. )) kan de Commissie thans de volgende inlichtingen geven.

Gezien de omvang van het antwoord, doet de Commissie het rechtstreeks aan het geachte Parlementslid en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement toekomen.