Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3609/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Begrotingslijn B5-331: Aanmoediging van transnationale maatregelen voor de inbreng van eigen vermogen ter bevordering van het midden- en kleinbedrijf

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3609/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Begrotingslijn B5-331: Aanmoediging van transnationale maatregelen voor de inbreng van eigen vermogen ter bevordering van het midden- en kleinbedrijf

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3609/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Begrotingslijn B5-331: Aanmoediging van transnationale maatregelen voor de inbreng van eigen vermogen ter bevordering van het midden- en kleinbedrijf

Publicatieblad Nr. C 105 van 03/04/1997 blz. 0091


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3609/96 van Jean-Yves Le Gallou (NI) aan de Commissie (3 januari 1997)

Betreft: Begrotingslijn B5-331: Aanmoediging van transnationale maatregelen voor de inbreng van eigen vermogen ter bevordering van het midden- en kleinbedrijf

Kan de Commissie mededelen of in het begrotingsjaar 1995 uit hoofde van lijn:

B5-331: Aanmoediging van transnationale maatregelen voor de inbreng van eigen vermogen ter bevordering van het midden- en kleinbedrijf

1. verenigingen, vakverenigingen of werkgeversorganisaties zijn gesubsidieerd,

2. zo ja, welke subsidiebedragen zijn toegekend per vereniging, vakvereniging, orgaan en activiteit?

Gecombineerd Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-3598/96, E-3600/96, E-3603/96, E-3604/96, E-3605/96, E-3606/96, E-3607/96, E-3608/96, E-3609/96, E-3610/96, E-3611/96, E-3612/96, E-3613/96, E-3614/96, E-3615/96, E-3616/96, E-3617/96, E-3618/96, E-3620/96, E-3621/96, E-3622/96, 3623/96, E-3624/96, E-3625/96, E-3627/96, E-3629/96, E-3630/96, E-3631/96, E-3632/96, E-3633/96, E-3634/96, E-3635/96, E-3636/96, E-3637/96, E-3638/96, E-3641/96, E-3642/96 en E-3644/96 (14 februari 1997)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.