Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3613/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Financiering van bepaalde verenigingen uit de Gemeenschapsbegroting

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3613/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Financiering van bepaalde verenigingen uit de Gemeenschapsbegroting

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3613/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Financiering van bepaalde verenigingen uit de Gemeenschapsbegroting

Publicatieblad Nr. C 105 van 03/04/1997 blz. 0092


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3613/96 van Jean-Yves Le Gallou (NI) aan de Commissie (3 januari 1997)

Betreft: Financiering van bepaalde verenigingen uit de Gemeenschapsbegroting

Kan de Commissie een volledig overzicht geven van de bedragen die (uit alle begrotingslijnen) op nationaal, departementaal en regionaal niveau uit hoofde van de begroting 1995 zijn toegekend aan de Franse vakbondsorganisatie:

- Fédération de l'Education Nationale (FEN)?

Gecombineerd Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-3598/96, E-3600/96, E-3603/96, E-3604/96, E-3605/96, E-3606/96, E-3607/96, E-3608/96, E-3609/96, E-3610/96, E-3611/96, E-3612/96, E-3613/96, E-3614/96, E-3615/96, E-3616/96, E-3617/96, E-3618/96, E-3620/96, E-3621/96, E-3622/96, 3623/96, E-3624/96, E-3625/96, E-3627/96, E-3629/96, E-3630/96, E-3631/96, E-3632/96, E-3633/96, E-3634/96, E-3635/96, E-3636/96, E-3637/96, E-3638/96, E-3641/96, E-3642/96 en E-3644/96 (14 februari 1997)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.