Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 50/96 van Stephen HUGHES aan de Commissie. Beeldschermapparatuur

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 50/96 van Stephen HUGHES aan de Commissie. Beeldschermapparatuur

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0050/96 van Stephen Hughes (PSE) aan de Commissie (25 januari 1996)

Betreft: Beeldschermapparatuur

Hoeveel lid-staten hebben getracht om richtlijn 90/270/EEG ((PB L 156 van 21.6.1990, blz. 14. )) ten uitvoer te leggen waarbij de Commissie van mening is dat hun pogingen ontoereikend zijn?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (1 maart 1996)

Alle Lid-Staten, met uitzondering van Spanje, hebben de nationale uitvoeringsmaatregelen ter omzetting van Richtlijn 90/270/EEG aan de Commissie meegedeeld.

De overeenstemming van deze maatregelen met de Richtlijn wordt met de afzonderlijke Lid-Staten besproken.

Naargelang de resultaten van deze werkzaamheden kan de Commissie zo nodig de passende initiatieven nemen om eventuele gebreken te verhelpen.