Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 481/96 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Verklaring van de Commissie over de Grieks- Turkse crisis

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 481/96 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Verklaring van de Commissie over de Grieks- Turkse crisis

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0481/96 van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie (1 maart 1996)

Betreft: Verklaring van de Commissie over de Grieks-Turkse crisis

In een bijdrage vanuit Brussel meldt de heer Daratos, een gezaghebbend journalist bij een belangrijk Atheens dagblad, het volgende:

De verklaring die de Commissie vorige woensdag (7 februari 1996) heeft afgelegd en waarin zij haar "volledige steun aan Griekenland¨ betuigt, verscheen enkel in het Frans.

Voorts is het veelzeggend hoe deze kwestie door de Persdienst van de Europese Commissie zelf werd aangepakt. In haar voor intern gebruik bestemde persbulletin met berichten van Europese persagentschappen heeft zij immers een bericht van het Spaanse persagentschap E.F.E. over de verklaring van de Commissie en niet het bericht van het Atheense persagentschap opgenomen.

Kan de Commissie meedelen waarom haar verklaring dezelfde dag niet in het Engels en het Duits verscheen, zoals gebruikelijk is?

Waarom werd de door het Atheense persagentschap in het Engels en het Frans gepubliceerde verklaring niet opgenomen in één van de drie of vier bulletins met persberichten uit de lid-staten van de EU die de Commissie dagelijks in omloop brengt?

Welke zijn de politieke implicaties van deze toch wel vreemde nalatigheid?

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie (3 april 1996)

1. De verklaring waaraan het geachte parlementslid refereert werd in het Frans naar de persagentschappen gezonden zodra ze was goedgekeurd op de avond van 7 februari 1996. Nog dezelfde dag werd ze in het Grieks bezorgd aan de Griekse perscorrespondenten in Brussel. De dag nadien waren versies in andere talen beschikbaar bij de Dienst van de woordvoerder van de Commissie.

2. "Telexpress¨, het bulletin met berichten van persagentschappen, wordt vier keer per dag verspreid, uitsluitend voor intern gebruik in de Commissie. De selectie van de erin opgenomen berichten gebeurt vanuit de rechtstreeks met de Dienst van de woordvoerder verbonden en "on line¨ beschikbare persagentschappen. Het abonnement van de Commissie bij het agentschap APA omvat deze "on line¨-dienst niet.

3. Bijgevolg is er bij de Commissie geen nalatigheid geweest bij de verspreiding van de bewuste verklaring.