Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 545/96 van Christine CRAWLEY aan de Commissie. Chinese weeshuizen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 545/96 van Christine CRAWLEY aan de Commissie. Chinese weeshuizen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0545/96 van Christine Crawley (PSE) aan de Commissie (11 maart 1996)

Betreft: Chinese weeshuizen

Kan de Commissie verslag uitbrengen over de resultaten van haar overleg met de Chinese autoriteiten in het kader van de mensenrechtendialoog in Peking, in het bijzonder over de kwestie van de weeshuizen die in dit overleg aan de orde zou worden gesteld?

Kan de Commissie voorts verslag uitbrengen over haar onderzoek in verband met deze kwestie en over de stappen die zij voornemens is te ondernemen om ervoor te zorgen dat de levensomstandigheden in de weeshuizen in China worden verbeterd?

Antwoord van Sir Leon Brittan namens de Commissie (28 maart 1996)

De Commissie heeft sedert 1995 de werkzaamheden van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) in Chinese weeshuizen gefinancierd.

De zaak van de weeshuizen werd naar voren gebracht in het kader van de laatste bijeenkomst van het bilaterale gesprek inzake mensenrechten tussen de Gemeenschap en China dat van 22-24 januari 1996 te Beijing is gehouden. De Chinese autoriteiten hebben bij deze gelegenheid gunstig gereageerd op het aanbod van de Commissie om besprekingen te beginnen over een nader programma van samenwerking om de toestand in vele weeshuizen in China te verbeteren. Deze toestand lijkt niet het gevolg van een welbepaald beleid van de centrale overheid, maar veeleer van ernstige gebreken en tekorten zowel in infrastructuur als aan personeel.

De Commissie buigt zich thans over de meest recente beoordeling van de toestand door de Europese NGO's ten einde te kunnen besluiten hoe zij de activiteiten het best vorm kan geven die op de korte termijn de humanitaire hulp, zoals het verstrekken van geneesmiddelen en het verbeteren van de medische infrastructuur, met voor de lange termijn samenwerkingsprogramma's om personeel op te leiden en de wijze van beheer van de weeshuizen te verbeteren.