Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 651/96 van Wolfgang KREISSL-DÖRFLER aan de Commissie. Gebruik van kredieten voor het programma "Stedelijke projecten tegen racisme"

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 651/96 van Wolfgang KREISSL-DÖRFLER aan de Commissie. Gebruik van kredieten voor het programma "Stedelijke projecten tegen racisme"

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0651/96 van Wolfgang Kreissl-Dörfler (V) aan de Commissie (15 maart 1996)

Betreft: Gebruik van kredieten voor het programma "Stedelijke projecten tegen racisme¨

Kan de Commissie nadere gegevens verstrekken over het gebruik van kredieten voor het programma "Stedelijke projecten tegen racisme¨ (DG V, afdeling Migratiebeleid en vrij verkeer van werknemers) in de jaren 1994 en 1995 met name wat de betaling betreft aan in de Bondsrepubliek Duitsland werkzame organisaties?

Kan de Commissie ook nader mededelen of dit organisaties zijn van algemeen belang, overheidsinstanties of commerciële ondernemingen?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (7 mei 1996)

De Commissie wenst op de eerste plaats geachte afgevaardigde ervan op de hoogte te stellen dat het programma "Stedelijke projecten tegen racisme¨ in 1995 van start is gegaan. In 1994 zijn bijgevolg geen projecten medegefinancierd.

In 1995 zijn op een totaal van 30 projecten in de Gemeenschap er 5 medegefinancierd in Duitsland. Drie daarvan worden beheerd door overheidsorganisaties en twee door verenigingen zonder winstoogmerk. Verder zij erop gewezen dat de Commissie op dit gebied niet bijdraagt aan de financiering van door commerciële organisaties voorgestelde projecten.