Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 673/96 van Gianfranco DELL'ALBA aan dee Raad. Sluiting van de kerncentrale van Krsko opnemen onder de bepalingen van de associatieovereenkomst EU- Slovenië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 673/96 van Gianfranco DELL'ALBA aan dee Raad. Sluiting van de kerncentrale van Krsko opnemen onder de bepalingen van de associatieovereenkomst EU- Slovenië

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0673/96 van Gianfranco Dell'Alba (ARE) aan de Raad (18 maart 1996)

Betreft: Sluiting van de kerncentrale van Krsko opnemen onder de bepalingen van de associatieovereenkomst EU-Slovenië

Deelt de Raad de uitkomsten van het onderzoek dat Greenpeace heeft ingesteld naar de uitermate gevaarlijke kerncentrale van Krsko die gelegen is in het meest aardbevingsgevoelige deel van Slovenië, minder dan 100 km afstand van Triëst, waar tussen 1628 en 1990 meer dan 100 aardbevingen hebben plaatsgevonden?

Acht de Raad het niet noodzakelijk om de kwestie van het sluiten van de kerncentrale van Krsko, ook al omdat deze zo sterk verouderd is, op te nemen als een essentiële bepaling van de associatieovereenkomst tussen Slovenië en de EU?

Antwoord (2 augustus 1996)

1. De Raad kan zich niet uitlaten over hetgeen het Geachte Parlementslid over de kerncentrale van Krsko zegt. Er zij echter op gewezen dat Slovenië het Verdrag inzake nucleaire veiligheid heeft ondertekend ((Dit Verdrag is nog niet in werking getreden. )).

2. De Raad hecht zeer veel belang aan de nucleaire veiligheid in de landen van Oost-Europa. In dit verband memoreert hij de conclusies die hij op 25 mei 1994 heeft aangenomen en waarin hij bevestigt dat hij zich ertoe verbindt bijstand te verlenen bij het verbeteren van de nucleaire veiligheid in de landen van Midden- en Oost-Europa en in het GOS en dat hij zich bewust is van de noodzaak om dergelijke verbeteringen na te streven in het kader van haalbare energiestrategieën op middellange en lange termijn voor deze landen.

3. In de op 10 juni 1996 in Luxemburg ondertekende overeenkomst tussen de Europese Unie en Slovenië wordt de nadruk gelegd op veiligheidsmaatregelen op het gebied van de nucleaire veiligheid. In artikel 81 van de overeenkomst wordt daarnaar uitdrukkelijk verwezen. In een aan de slotakte gehechte gemeenschappelijke verklaring komen de partijen bij de overeenkomst bovendien overeen "de methoden en middelen vast te stellen die nodig zijn voor de totstandbrenging van een efficiënt systeem voor het uitwisselen van informatie in geval van stralingsgevaar¨.