Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 684/96 van de leden Jesús CABEZÓN ALONSO , Juan COLINO SALAMANCA aan de Commissie. Blokkering van benaming van herkomst

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 684/96 van de leden Jesús CABEZÓN ALONSO , Juan COLINO SALAMANCA aan de Commissie. Blokkering van benaming van herkomst

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0684/96 van Jesús Cabezón Alonso (PSE) en Juan Colino Salamanca (PSE) aan de Commissie (26 maart 1996)

Betreft: Blokkering van benaming van herkomst

34 Voedingsmiddelen zijn getroffen door een blokkering bij de erkenning van hun benaming van herkomst, naar het schijnt als gevolg van meningsverschillen die zijn opgetreden tussen Denemarken en Griekenland over de benaming van de zogenaamde fetakaas.

Welke meningsverschillen hebben deze blokkering veroorzaakt?

Wanneer denkt de Commissie een oplossing voor dit vraagstuk te hebben gevonden omdat dit een ernstige slag is voor de publiciteit voor en de commercialisatie van de betrokken produkten?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (11 april 1996)

Een eerste voorstel met 318 benamingen, waarvan 37 Spaanse, voor registratie als geografische aanduiding of oorsprongsbenaming op grond van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 ((PB nr. L 208 van 24. 7.1992. )) is door de Commissie op 6 maart 1996 goedgekeurd en op 8 maart 1996 bij de Raad ingediend.

De goedkeuring van dit voorstel is op verschillende belemmeringen gestuit, met name wat de benaming Feta betreft, waarvan de Griekse regering de registratie als oorsprongsbenaming heeft gevraagd, maar die volgens de Deense regering een soortnaam is geworden. Benamingen die soortnamen zijn geworden, kunnen niet worden geregistreerd en mogen derhalve vrij op de markt worden gebruikt.

Sommige producenten die de benaming Feta gebruiken, hebben er belang bij dat deze als soortnaam wordt beschouwd, want ingeval de benaming wordt beschermd, mogen zij deze na een overgangsperiode niet meer gebruiken.

Gezien de hoeveelheden Feta die buiten het geografische gebied van oorsprong (een deel van Griekenland) worden geproduceerd, zijn de economische consequenties van een besluit inzake de bescherming van de betrokken benaming zeer belangrijk. De Commissie heeft derhalve al het nodige gedaan om zich ervan te vergewissen dat de benaming Feta beantwoordt aan het bepaalde in artikelen 2 en 4 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 en dat zij geen soortnaam is geworden.