Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 803/96 van Jaak VANDEMEULEBROUCKE aan dee Raad. Aanwezigheid en participatie van grondwettelijk erkende regio's aan de IGC

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 803/96 van Jaak VANDEMEULEBROUCKE aan dee Raad. Aanwezigheid en participatie van grondwettelijk erkende regio's aan de IGC

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0803/96 van Jaak Vandemeulebroucke (ARE) aan de Raad (12 april 1996)

Betreft: Aanwezigheid en participatie van grondwettelijk erkende regio's aan de IGC

In het vaktijdschrift "Europe¨ nr. 6679 van zaterdag 2 maart 1996 lees ik dat het Italiaans voorzitterschap recentelijk het werkschema aankondigde met betrekking tot de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag betreffende de Europese Unie moet evalueren en desgewenst aanpassen.

Op 29 maart 1996 vindt van 11.00 tot 15.00 uur in Turijn een buitengewone Europese Raad plaats. De Intergouvernementele Conferentie zelf wordt geopend om 16.00 uur. Tijdens het Italiaans voorzitterschap, dat eind juni 1996 afloopt, zullen op ministerieel niveau drie vergaderingen plaatsvinden: 22 april, 13 mei en 10 juni. Deze vergaderingen vallen samen met de Raad Algemene Zaken. Op het niveau van de afgevaardigden van de ministers zullen tien vergaderingen plaatsvinden. Inzake het burgerschap gebeurt dat op 1/2 april, 15/16 april en 21/22 mei. Inzake de instellingen op 23/24 april, 2/3 mei en 30/31 mei. Inzake het buitenlands beleid 6/7 mei, 14/15 mei en 6/7 juni. Een tiende vergadering, waar het voortgangsrapport behandeld wordt dat moet overhandigd worden aan de Europese Raad van Firenze, vindt plaats op 17 juni.

Mag ik van de Raad vernemen:

1. Of regio's met grondwettelijk erkende bevoegdheden (deelstaten (D), Gemeenschappen/Gewesten (B)...) vertegenwoordigd zullen zijn bij de opening van de Intergouvernementele Conferentie?

2. Op welke wijze dit soort regio's betrokken zullen worden bij de werkzaamheden van de Intergouvernementele Conferentie:

a) Bij de bovengenoemde vergaderingen op ministerieel niveau?

b) Bij de tien vergaderingen op het niveau van de "vertegenwoordigers van de ministers¨?

3. Of de regio's tijdens de bovenvermelde veertien vergaderingen elk afzonderlijk hun mening met betrekking tot de IGC zullen kunnen ventileren? Zo nee, hoe de visie van dit soort regio's op de IGC aan de orde zal worden gebracht? Zo ja, of de regio's al dan niet zullen beschikken over een spreekrecht tijdens de bovenvermelde vergaderingen?

Antwoord (16 juli 1995)

De Geachte Afgevaardigde weet stellig dat de Raad van de Europese Unie niet deelneemt aan de Intergouvernementele Conferentie. De Lid-Staten hebben tot taak de samenstelling van hun delegatie voor de Conferentie te bepalen.