Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 993/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Gemeenschappelijk landbouwbeleid

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 993/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Gemeenschappelijk landbouwbeleid

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0993/96 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie (26 april 1996)

Betreft: Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Waarom beslaan de verordeningen betreffende het geïntegreerde administratie- en controlesysteem ter uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor het Verenigd Koninkrijk 79 bladzijden en voor Frankrijk slechts vier bladzijden?

Wordt in beide gevallen de wetgeving van de Europese Unie in gelijke mate nageleefd?

Zo ja, is dit dan een voorbeeld van een geval waarin de Britse regering bureaucratische rompslomp veroorzaakt terwijl zij de schuld daarvan Europa in de schoenen probeert te schuiven?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (20 mei 1996)

Het opstellen van aanvraagformulieren voor de onder het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem vallende steunregelingen en het uitgeven van informatiebrochures en andere documentatie om voor de landbouwers het invullen van de steunaanvragen te vergemakkelijken, behoort tot de taken van de Lid-Staten. Omdat de situatie in alle Lid-Staten anders is, is het met name wat de identificatie van de landbouwpercelen betreft normaal dat ook de aanvraagformulieren en andere documenten verschillen, maar toch voldoen aan de voorschriften uit de verordeningen van de Gemeenschap.

Het door het geachte Parlementslid bedoelde 79 bladzijden tellende document van het Verenigd Koninkrijk is eigenlijk een informatiebrochure met uitvoerige uitleg over de regelingen die onder het Geïntegreerde Systeem vallen. In Frankrijk is er voor de producenten een toelichting van 16 bladzijden over de oppervlaktegebonden steun. In Duitsland is hierover een brochure van 38 bladzijden verschenen. Zowel de presentatie (formaat, opmaak) als de stijl (overname van communautaire wetgeving, voorbeelden, detaillering) kunnen verschillen. Voorts zijn in enkele Lid-Staten nog andere methoden opgezet om de producenten te informeren.

De brochure van het Verenigd Koninkrijk mag niet als bureaucratische rompslomp worden beschouwd, maar moet veeleer worden gezien als een manier om de producenten zo volledig en gedetailleerd mogelijk te informeren over de voorwaarden en inhoud van de betrokken regelingen.