Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1024/96 van Miguel ARIAS CAÑETE aan de Commissie. Belgische overheidssteun aan de producenten van sierteeltprodukten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1024/96 van Miguel ARIAS CAÑETE aan de Commissie. Belgische overheidssteun aan de producenten van sierteeltprodukten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1024/96 van Miguel Arias Cañete (PPE) aan de Commissie (3 mei 1996)

Betreft: Belgische overheidssteun aan de producenten van sierteeltprodukten

De Belgische overheid is voornemens om op grond van verordening 2611/95 ((PB L 268 van 10.11.1995, blz. 3. )) nationale steun te verlenen aan de producenten van sierteeltprodukten in kassen en andijvie om de inkomensverliezen als gevolg van de devaluatie van de peseta te compenseren.

Aangezien de overlapping tussen de traditionele Belgische en Spaanse verkoopseizoenen plaatsvindt tussen de maanden oktober, april en mei en in genoemde maanden in de jaren '94 en '95 geen aanzienlijke prijsschommelingen werden waargenomen moet worden vastgesteld dat het geleden inkomensverlies niet te wijten is aan wisselkoersschommelingen maar aan structurele factoren zoals de werking van de markten en aan de dalende prijstendens die in 1990 heeft ingezet, alsmede aan de crisis van het Belgische voorzieningsstelsel.

Aangezien de buitenlandse handel van Spanje in andijvie niet voldoende belangrijk is om de markten te verstoren is iedere steun die hierop gebaseerd zou zijn niet voldoende gemotiveerd en gaat de door de Belgische regering voorgestelde hulp voornamelijk naar de tomatenteelt waardoor de normale mededingingsvoorwaarden ernstig worden verstoord.

Kan de Commissie, met het oog op het bovenstaande mededelen of zij van mening is dat de door de Belgische overheid voorgestelde steun in overeenstemming is met de bepalingen van verordening 2611/95?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (12 juni 1996)

De Commissie heeft op 18 april 1996 een mededeling van de Belgische autoriteiten op grond van Verordening (EG) nr. 2611/95 van de Raad ontvangen. De Commissie heeft haar onderzoek van deze mededeling nog niet voltooid.