Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1058/96 van Carlos ROBLES PIQUER aan dee Raad. Politieke dialoog met Mercosur

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1058/96 van Carlos ROBLES PIQUER aan dee Raad. Politieke dialoog met Mercosur

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1058/96 van Carlos Robles Piquer (PPE) aan de Raad (8 mei 1996)

Betreft: Politieke dialoog met Mercosur

De interregionale kaderovereenkomst voor de samenwerking met Mercosur die in Madrid op 15 december 1995 werd ondertekend, bevat een gezamenlijke verklaring over de politieke dialoog tussen beide organisaties. Deze verklaring is tamelijk nauwkeurig wat betreft het vaststellen van de mechanismen voor deze dialoog zowel wat betreft de aard, de structuur alsmede de inhoud en de deelnemers, hetgeen een lofwaardige zaak is.

Kan de Raad nadere mededelingen doen over de eerste bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden of nog zullen plaatsvinden om deze politieke dialoog in praktijk te brengen met vermelding van de hierbij behandelde aangelegenheden, de deelnemers aan deze dialogen en in welke plaatsen en op welke tijdstippen deze werden gehouden?

Antwoord (14 oktober 1996)

Tussen de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Lid-Staten van Mercosur en de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Trojka van de Europese Unie, alsmede de Vice-Voorzitter van de Europese Commissie, vond op 16 april 1996 tijdens de VIe ministeriële vergadering tussen de Europese Unie en de Groep van Rio in Cochabamba, Bolivia, een informele bijeenkomst plaats.

Bij die gelegenheid getuigden de Ministers in een gezamenlijk communiqué van hun vastberadenheid om in juni 1996 de eerste geïnstitutionaliseerde ontmoeting te beleggen van de politieke dialoog tussen de Europese Unie en Mercosur die was voorgenomen in de Gezamenlijke Verklaring over die politieke dialoog.

De eerste jaarontmoeting van de Ministers in het kader van de politieke dialoog tussen de Europese Unie en Mercosur heeft plaatsgevonden in Luxemburg op 10 juni 1996, uit hoofde van de in december 1995 in Madrid door de Europese Unie en Mercosur ondertekende Interregionale Kaderovereenkomst. De Ministers bevestigden dat de partijen over en weer belang hechten aan regionale integratie. Beide partijen wezen erop dat zij op tal van gebieden gemeenschappelijke belangen hebben. De Europese Unie en Mercosur benadrukten hoe belangrijk het is dat zij de maatregelen die het wederzijdse belang dienen coördineren.