Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1233/96 van Peter CRAMPTON aan de Commissie. Afwijkingen in de lid-staten op richtlijn 91/497/ EEG

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1233/96 van Peter CRAMPTON aan de Commissie. Afwijkingen in de lid-staten op richtlijn 91/497/ EEG

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1233/96 van Peter Crampton (PSE) aan de Commissie (23 mei 1996)

Betreft: Afwijkingen in de lid-staten op richtlijn 91/497/EEG

Eind 1995 waren er in Engeland ongeveer 160 slachthuizen in bedrijf die werkten in tijdelijke afwijking van de vers vleesrichtlijn (hygiënische controle) van 1992 (betreffende de tenuitvoerlegging van richtlijn 91/497/EEG ((PB L 268 van 24.9.1991, blz. 69. )))

Op 1 maart 1996 waren er in Engeland, Schotland en Wales, in totaal 477 slachthuizen in bedrijf met een vergunning.

Kan de Commissie mededelen

1. hoeveel slachthuizen met een vergunning er in de afzonderlijke lid-staten zijn?

2. Welke lid-staten hun tenuitvoerlegging van richtlijn 91/497/EEG nog moeten voltooien?

3. Hoeveel afwijkingen op richtlijn 91/497/EEG er in iedere lid-staat nog bestaan?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (13 juni 1996)

1. De Commissie stelt het geachte Parlementslid ervan in kennis dat op grond van Richtlijn 91/497/EEG de volgende aantallen met vers vlees werkende inrichtingen (slachthuizen, uitsnijderijen en koelhuizen) zijn erkend:

>TABLE>

2. Veertien Lid-Staten hebben nationale maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 91/497/EEG medegedeeld. Alleen Finland heeft dit nog niet gedaan.

3. De Commissie heeft nog niet van alle Lid-Staten de lijst ontvangen van de inrichtingen waarvoor overeenkomstig Richtlijn 91/497/EEG een afwijking geldt.