Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1237/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Dierenartsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1237/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Dierenartsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1237/96 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (23 mei 1996)

Betreft: Dierenartsen

De uiteenlopende bepalingen met betrekking tot recepten van dierenartsen in de lid-staten leiden ertoe dat:

1. een levendige handel in bepaalde produkten bestaat,

2. produktresten die vooral voor de consument van belang zijn, aan elke controle ontsnappen.

Tegelijkertijd leiden de uiteenlopende bepalingen betreffende bijscholing ertoe dat in een aantal lid-staten cursussen worden gegeven die vervolgens niet in de gehele Gemeenschap worden erkend.

Vindt de Commissie het niet nuttig zowel het verplicht uitschrijven van recepten door dierenartsen als de bepalingen inzake bijscholing te harmoniseren?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (24 juni 1996)

De Commissie is niet op de hoogte van illegale handel in diergeneesmiddelen die terug te voeren valt op uiteenlopende bepalingen inzake recepten voor diergeneesmiddelen. Zij zal de nodige inlichtingen inwinnen en de autoriteiten van de Lid-Staten raadplegen over de wenselijkheid van geharmoniseerde communautaire bepalingen inzake diergeneesmiddelen waarvoor een recept verplicht is.

De Commissie is niet van plan speciale maatregelen te treffen met het oog op de harmonisatie van de bijscholing van dierenartsen. In de meeste Lid-Staten wordt deze bijscholing in de eerste plaats als een ethische plicht gezien.