Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1295/96 van Roberto MEZZAROMA aan de Commissie. Handel in nieren in India

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1295/96 van Roberto MEZZAROMA aan de Commissie. Handel in nieren in India

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1295/96 van Roberto Mezzaroma (UPE) aan de Commissie (31 mei 1996)

Betreft: Handel in nieren in India

In het zuiden van India, in de staat Tamil Nadu, heeft niertransplantatie tegen betaling geleid tot een zeer bloeiende internationale handel en ten minste vijfduizend mensen, vooral vrouwen, leven met slechts één nier.

De nieuwe wetgeving inzake transplantatie die in mei van het vorig jaar is goedgekeurd nadat een storm van collectieve verontwaardiging was opgestoken, heeft de activiteiten van deze nierenbazar drastisch aan banden gelegd, toch zijn orgaantransplantaties tegen betaling niet geheel en al verdwenen.

1. Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen om in de lid-staten van de Unie de controle te versterken op illegale invoer van menselijke organen?

2. Acht de Commissie het niet wenselijk om een medische "equipe¨ en inspecteurs naar India te sturen om te bekijken hoe wijd verspreid dit verschijnsel werkelijk is en of de menselijke rechten op een goede gezondheid worden geschonden?

Antwoord van de heer Marin namens de Commissie (20 juni 1996)

De Commissie is het er volkomen mee eens dat aan het clandestiene overplanten van menselijke organen tegen betaling een eind moet komen en stelt met genoegen vast dat India zich inspanningen getroost om deze praktijk uit te roeien.

1. De toepassing van het strafrecht bij de bestrijding van de clandestiene orgaanhandel is duidelijk een zaak van de Lid-Staten.De Commissie stelt niettemin vast dat er behoefte is aan coördinatie bij de douanediensten wanneer zij geconfronteerd worden met de moeilijkheid om de oorsprong van geïmporteerde organen (al dan niet tegen betaling verkregen) aan de grens te achterhalen.

2. Voor een doeltreffend beleid is controle in het land van oorsprong derhalve van essentieel belang. Omdat armoede er de belangrijkste oorzaak van is dat aan deze orgaanleveringen geen einde komt zal de Commissie zich er nog meer voor inzetten om de levenskwaliteit in India te verbeteren door projecten te financieren op het gebied van volksgezondheid, onderwijs en voorlichting die vooral op vrouwen zijn toegespitst. Volgens de Commissie zijn deze positieve maatregelen de beste manier om het probleem aan te pakken en zij is bereid om de ondersteuning van verdere praktische maatregelen te overwegen indien India om hulp verzoekt om aan de situatie een eind te maken of om ze te onderzoeken.