Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1332/96 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Discriminatie bij de selectiecriteria van de vergelijkende examens voor het GCO in Ispra

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1332/96 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Discriminatie bij de selectiecriteria van de vergelijkende examens voor het GCO in Ispra

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1332/96 van Cristiana Muscardini (NI) aan de Commissie (3 juni 1996)

Betreft: Discriminatie bij de selectiecriteria van de vergelijkende examens voor het GCO in Ispra

Bij het vergelijkende examen COM/R/A 114 is de Italiaanse kandidate die het meest aan de gevraagde eisen voldeed, ook al behoorde zij tot de twee enige kandidaten die geschikt werden bevonden, vervolgens uitgesloten zonder een goede rechtvaardiging die het vermoeden kan wegnemen dat hier sprake is van discriminatie jegens een vrouwelijke kandidaat die ook nog Italiaanse is.

Vindt de Commissie niet dat de door de examencommissie gehanteerde selectiecriteria een rechtvaardige herziening nodig hebben, aangezien deze in het onderhavige geval in strijd schijnen te zijn met de "gelijke kansen¨, waarvan zoveel ophef wordt gemaakt?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (11 juli 1996)

De aanwerving van ambtenaren of tijdelijke functionarissen gebeurt, overeenkomstig de bij de Commissie van kracht zijnde regels, op grond van een algemeen vergelijkend onderzoek of een selectie van tijdelijke functionarissen voor "wetenschappelijk onderzoek¨, waarna reservelijsten voor de aanwerving worden opgesteld.

Overeenkomstig de regels van het ambtenarenstatuut, moet zo'n lijst, waar mogelijk, ten minste tweemaal zoveel geslaagde kandidaten bevatten als het aantal te bezetten posten. Daarom hebben bij een vergelijkend onderzoek geslaagde kandidaten geen enkele garantie op tewerkstelling door de Commissie. Opname op een reservelijst maakt aanwerving alleen mogelijk.

De Commissie kan iedereen die op de reservelijst staat en zolang deze lijst geldig is, een aanstellingscontract aanbieden op voorwaarde dat de opleiding en ervaring van de betrokkene aan de gestelde eisen voldoen. Telkens wanneer er een post vrijkomt, worden namelijk de dossiers van alle bij een selectie of vergelijkend onderzoek geslaagde kandidaten, waarvan het beroepsprofiel het meest aan de eisen beantwoordt, onderling vergeleken.

Wat de selectie COM/R/A/114 van wetenschappelijke medewerkers met een specialisatie in stralingsbescherming betreft, stonden er zes kandidaten op de reservelijst, waaronder twee vrouwen. Om in de vacature bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek te Ispra te voorzien en nadat de specifieke behoeften van de dienst waren bepaald, zijn de dossiers van de zes geslaagde kandidaten van de selectie COM/R/A/114 onderzocht. Vervolgens zijn de kandidaten met het beste profiel voor een onderhoud uitgenodigd met het oog op de uiteindelijke aanwerving.