Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1358/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Europese subsidies aan verenigingen, NGO's en andere organisaties

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1358/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Europese subsidies aan verenigingen, NGO's en andere organisaties

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1358/96 van Jean-Yves Le Gallou (NI) aan de Commissie (3 juni 1996)

Betreft: Europese subsidies aan verenigingen, NGO's en andere organisaties

Kan de Commissie de volledige lijst van verenigingen, NGO's en andere organisaties meedelen die Europese subsidies gekregen hebben op grond van begrotingslijn B7-5050 ("steun aan ontwikkelingslanden voor demografische maatregelen en programma's, en opvolging van de conferentie over bevolking en ontwikkeling¨), en het juiste bedrag van de subsidies voor het laatste afgesloten begrotingsjaar?

Antwoord van de heer Marín namens de Commissie (10 juli 1996)

Het geachte Parlementslid gelieve hieronder de lijst van niet-gouvernementele organisaties (NGO's), associaties of instanties aan te treffen die in het laatste begrotingsjaar (januari-december 1995) voor gemeenschapssubsidies in aanmerking zijn gekomen:

>TABLE>