Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1399/96 van Bartho PRONK aan de Commissie. Computerprogramma's en de 21ste eeuw

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1399/96 van Bartho PRONK aan de Commissie. Computerprogramma's en de 21ste eeuw

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1399/96 van Bartho Pronk (PPE) aan de Commissie (6 juni 1996)

Betreft: Computerprogramma's en de 21ste eeuw

Volgens deskundigen zijn de tijdklokken waarvan veel computerprogramma's gebruik maken, niet voorbereid op de eeuwwisseling. Dit kan na 1 januari 2000 bij veel programma's tot storingen leiden.

1. Heeft de Commissie enig inzicht hoe groot het bovengenoemde probleem moet worden ingeschat?

2. In hoeverre zijn de programma's waarvan de Commissie zelf gebruik maakt, ingesteld op het overschrijden van de eeuwdrempel? Kan de Commissie garanderen dat de eigen programma's gewoon doordraaien?

3. In hoeverre kan de Commissie bevorderen dat andere gebruikers op de problemen van deze eventuele computertijdbom worden gewezen?

4. Ziet de Commissie mogelijkheden in het kader van haar contacten met lid-staten en industrie oplossingen voor het boven beschreven probleem aan te dragen?

5. Heeft de Commissie kennis genomen van de investering die Philips in dit verband heeft moeten treffen?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (12 juli 1996)

Dit technische probleem is de Commissie inderdaad bekend. Zelf heeft zij reeds samen met de betrokken bedrijven alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie zodanig wordt gecodeerd dat de overgang naar de 21ste eeuw zonder problemen verloopt.

Dit vraagstuk is ook aan de orde geweest tijdens de vergadering van de Raad Telecommunicatie op 27 juni 1996 en bij die gelegenheid is overeengekomen een werkgroep onder voorzitterschap van de Commissie in te stellen die dit probleem moet bestuderen en eventuele oplossingen daarvoor moet uitwerken.