Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1664/96 van de leden Juan COLINO SALAMANCA , Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Consumptie van rundvlees

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1664/96 van de leden Juan COLINO SALAMANCA , Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Consumptie van rundvlees

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1664/96 van Juan Colino Salamanca (PSE) en Jesús Cabezón Alonso (PSE) aan de Commissie (24 juni 1996)

Betreft: Consumptie van rundvlees

Sedert het uitbreken van de "dolle koeien¨-crisis is de consumptie van rundvlees in de landen van de Europese Unie gedaald. Met welk percentage is zij gedaald?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (5 september 1996)

De door boviene spongiforme encefalopathie (BSE) veroorzaakte crisis heeft tot een snelle en gestage achteruitgang van de rundvleesmarkt geleid. Dat blijkt uit de forse daling van het verbruik (20 tot 30% in bepaalde Lid-Staten), een sterke daling van de aan de producent betaalde prijzen en de zeer aanzienlijke interventie-aankopen.

Het is zeer moeilijk cijfers te geven met betrekking tot de daling van het rundvleesverbruik in de Gemeenschap, aangezien het effect van de crisis sterk verschilt naar Lid-Staat, produkt en periode. Het ligt voor de hand dat de Lid-Staten waar zich gevallen van BSE hebben voorgedaan, het zwaarst zijn getroffen; dit geldt ook voor verwerkte produkten en slachtafvallen, waarvan het verbruik duidelijk veel sterker is gedaald dan voor de beste stukken vlees en voor vlees met een kwaliteitsgarantielabel, waarvan de verkoop over het geheel genomen zelfs is vooruitgegaan. Ten slotte is de interne vraag het sterkst gedaald in de weken direct na het uitbreken van de crisis einde maart, en deze daling lijkt nu langzaam te verminderen. De uitzonderlijke maatregelen die zijn genomen voor de destructie van dieren, afgeleide produkten en vleesmeel, waarmee BSE zou kunnen worden overgedragen, en de maatregelen die zeer binnenkort zullen worden genomen om de dieren beter te identificeren en voor de etikettering van vlees, zullen er normaliter toe bijdragen dat de totale daling van het verbruik van rundvlees in de Gemeenschap wordt beperkt.