Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1735/96 van Gijs de VRIES aan de Commissie. Opschorting van de Overeenkomst van Lomé

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1735/96 van Gijs de VRIES aan de Commissie. Opschorting van de Overeenkomst van Lomé

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1735/96 van Gijs de Vries (ELDR) aan de Commissie (3 juli 1996)

Betreft: Opschorting van de Overeenkomst van Lomé

In haar antwoord op mijn vraag nr. 670/96 ((PB C 280 van 25.9.1996, blz. 60. )) deelt de Commissie mede dat de financiële en technische samenwerking met Equatoriaal Guinee, Liberia, Rwanda, Togo, Oeganda, Gambia, Niger, Nigeria, Soedan en Zaïre in verband met problemen in verband met de mensenrechten is opgeschort.

1. Is deze lijst volledig? Zo niet, welke landen ontbreken er?

2. Wanneer heeft de Commissie het besluit genomen om de ontwikkelingssamenwerking met elk van deze landen op te schorten, en wanneer heeft zij besloten de opschorting te beëindigen?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie (26 juli 1996)

De landen waarmee de Gemeenschap haar financiële en technische samenwerking geheel of gedeeltelijk heeft opgeschort op grond van burgeroorlog en schending van de mensenrechten, zijn:

>TABLE>