Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1799/96 van Joan VALLVÉ aan de Commissie. Verlies van blauwe vlaggen op de stranden van de Balearen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1799/96 van Joan VALLVÉ aan de Commissie. Verlies van blauwe vlaggen op de stranden van de Balearen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1799/96 van Joan Vallvé (ELDR) aan de Commissie (3 juli 1996)

Betreft: Verlies van blauwe vlaggen op de stranden van de Balearen

De Europese Unie tooit stranden en jachthavens die zich onderscheiden door de kwaliteit van het water, de zuiverheid van het milieu of de veiligheid voor de bezoekers met blauwe vlaggen. Dit jaar heeft de Europese Unie in totaal 45 stranden en 18 jachthavens van de Balearen met een blauwe vlag onderscheiden.

Niettemin blijkt uit deze cijfers dat de stranden van genoemde eilanden acht blauwe vlaggen ten opzichte van het vorig jaar hebben verloren terwijl één blauwe vlag meer werd ontvangen voor de jachthavens.

Kan de Commissie mededelen om welke redenen minder vlaggen werden toegekend en wel concreet per geval?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (1 augustus 1996)

De Commissie herinnert het geachte parlementslid eraan dat de blauwe vlaggen campagne gevoerd wordt door een niet-gouvernementele organisatie, de "Stichting voor Milieu-educatie in Europa¨ (FEEE), die in Denemarken gevestigd is. Deze organisatie beschikt over een netwerk van nationale bureaus die in hun Lid-Staat voor de campagne verantwoordelijk zijn. De blauwe vlaggen worden door de Europese jury - waarin ook de Commissie is vertegenwoordigd - toegekend aan de stranden die aan de criteria voldoen. Alleen de door de nationale jury van iedere Lid-Staat voorgestelde stranden kunnen daarvoor in aanmerking komen.

Vergeleken met verleden jaar zijn op de Balearen 14 stranden hun blauwe vlag kwijtgeraakt en hebben 6 stranden er één gekregen. Dat betekent dus 8 stranden minder met een blauwe vlag. Indien U wilt weten waarom de Spaanse jury bepaalde stranden niet heeft voorgesteld, kunt U met Uw vragen terecht bij de Spaanse organisatie die voor de campagne verantwoordelijk is, de "Asociación de Educacion Ambiental¨ (ADEAC).