Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1879/96 van Glenys KINNOCK aan dee Raad. Betrekkingen EU-Birma

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1879/96 van Glenys KINNOCK aan dee Raad. Betrekkingen EU-Birma

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1879/96 van Glenys Kinnock (PSE) aan de Raad (12 juli 1996)

Betreft: Betrekkingen EU-Birma

Wat is de reactie van de EU op het feit dat Birma is opgenomen in het Regionaal Forum van de ASEAN, waarmee de EU op 22 juli een bijeenkomst zal hebben? Zal de EU van deze gelegenheid gebruik maken om de afgebroken "kritische dialoog¨ met de Birmaanse delegatie te hervatten? Zo niet, op welke manier denkt de EU een "kritische dialoog¨ met Birma te voeren?

Antwoord (17 januari 1997)

1. De Europese Unie heeft deelgenomen aan het derde regionaal forum van de ASEAN (ARF) te Jakarta op 23 juli 1996. Bij deze ontmoeting waren alle deelnemers aan het regionaal forum aanwezig, waaronder, voor de eerste maal, ook India en Birma/Myanmar. In de marge van het ERF heeft de Europese Unie tevens een bilaterale ontmoeting gehad met Birma/Myanmar. De Europese Unie heeft bij deze gelegenheid uiting gegeven aan haar bezorgdheid over de in Birma/Myanmar heersende toestand. Dit land heeft uiteengezet welke weg het volgt om een democratisch regime in te voeren en heeft verklaard dat zijn doel erin bestaat presidentsverkiezingen te organiseren en de scheiding van de machten te garanderen. De Europese Unie heeft met klem gewezen op het belang dat zij hecht aan de verbintenissen die Birma/Myanmar in dit opzicht is aangegeven.

2. De Europese Unie heeft tevens een bilaterale ontmoeting gehad met de heer Ohn Gyaw, de Minister van Buitenlandse Zaken van Birma/Myanmar, ter gelegenheid van de 51e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 26 september 1996. Bij deze ontmoeting heeft de Europese Unie nogmaals haar bezorgdheid uitgesproken over de recente ontwikkelingen in Birma/Myanmar. Het resultaat was voor de Europese Unie een ontgoocheling aangezien Birma/Myanmar niet geïnteresseerd lijkt in de voortzetting van een constructieve dialoog met de Europese Unie. Niettemin heeft de Europese Unie nogmaals bevestigd dat zij vastbesloten is om deze dialoog te allen tijde opnieuw op te nemen.

3. De Europese Unie is bezorgd over het gebrek aan vooruitgang in het democratiseringsproces en over de voortdurende schendingen van de mensenrechten in Birma/Myanmar. Zij merkt op dat het militaire regime nog altijd niet op overtuigende wijze heeft laten blijken dat het op basis van een geloofwaardig tijdschema wil terugkeren naar een burgerlijk democratisch bestuur. Ook bespeurt de Europese Unie bij de SLORC geen enkele bereidheid tegemoet te komen aan de door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en door de Europese Unie geuite bezorgdheid.

4. Ter bevordering van het democratiseringsproces en ter verzekering van de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van in hechtenis verkerende politieke gevangenen, heeft de Europese Unie onlangs de aangenomen maatregelen bevestigd (uitzetting van al het militaire personeel verbonden aan de diplomatieke vertegenwoordigingen van Birma/Myanmar in de Lid-Staten van de Europese Unie en terugtrekking van al het militaire personeel verbonden aan de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Lid-Staten van de Europese Unie in Birma/Myanmar; een embargo op wapens, munitie en militaire uitrusting en opschorting van niet-humanitaire hulp of ontwikkelingsprogramma's).

Voorts heeft zij aanvullende maatregelen ingevoerd, zoals het verbod om een visum voor binnenkomst af te geven aan leidende figuren van de SLORC, aan hun familie en aan hooggeplaatste leden van de strijdkrachten of de veiligheidsdiensten, alsook de opschorting van hoge bilaterale bezoeken op regeringsniveau.