Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2627/96 van Xaver MAYER aan de Commissie. Kortingen verleend door de fabrikanten bij verkoop van auto's in niet-EU-landen (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2627/96 van Xaver MAYER aan de Commissie. Kortingen verleend door de fabrikanten bij verkoop van auto's in niet-EU-landen (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2627/96 van Xaver Mayer (PPE) aan de Commissie (2 oktober 1996)

Betreft: Kortingen verleend door de fabrikanten bij verkoop van auto's in niet-EU-landen

Een Duitse onderneming heeft in april 1995 een voertuig besteld bij een in Duitsland woonachtige verkoper van automobielen. Het voertuig werd in augustus 1995 aan de firma geleverd en toegelaten. Wegens de moeilijke marktsituatie werd na een onderhoud met de fabrikant een aanzienlijke korting verleend. Het voertuig werd in november 1995 naar Hongarije naar een dochteronderneming van de firma overgebracht en in Hongarije geregistreerd. Door deze verandering van standplaats verlangt de fabrikant van de handelaar de terugbetaling van een provisie ter hoogte van 3% van de Duitse catalogusprijs voor het voertuig op basis van het standaardmodel.

Is de eis van de fabrikant verenigbaar met verordening (EG) nr. 1475/95 ((PB L 145 van 29.6.1995, blz. 25. )) van de Commissie van 28 juni 1995 over de toepassing van artikel 85, lid 3 van het Verdrag op groepen van afzet- en klantenservice-overeenkomsten inzake motorvoertuigen?

Zo ja, kan de Commissie mededelen waarom dit zo is hoewel het voertuig aan een Duitse firma werd verkocht en het in Hongarije gelegen bedrijf een dochter is van een in de Europese Unie gevestigde onderneming?

Is de eis van de fabrikant verenigbaar met de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Hongarije?

Aanvullend antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (29 mei 1997)

Ter aanvulling van haar antwoord van 18 oktober 1996 ((PB C 11, 13.1.1997. )) kan de Commissie het geachte Parlementslid nu het volgende mededelen.

De Commissie heeft de kwestie uitvoerig onderzocht en contact opgenomen met de betreffende onderneming. De betrokken verkoper van motorrijtuigen heeft intussen de Commissie ervan in kennis gesteld geen verdere stappen te zullen doen.