Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2725/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Europees Garantiefonds voor de audiovisuele sector

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2725/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Europees Garantiefonds voor de audiovisuele sector

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2725/96 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (21 oktober 1996)

Betreft: Europees Garantiefonds voor de audiovisuele sector

Een Europees Garantiefonds voor de audiovisuele sector zal gunstige gevolgen hebben omdat de dekking van de leningen een kettingreactie zal uitlokken en de beschikbaar gestelde financieringen de middelen van het Fonds ruimschoots zullen overtreffen.

Is de Commissie, gezien de beperkte middelen van het Fonds, bereid de mogelijkheid te overwegen van een financieringsdekking tussen 20% en 50%, zodat de kredieten voor meer produkties ingezet kunnen worden, het investeringsrisico beperkt wordt en participatie door banken bevorderd?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie (29 november 1996)

De dekking van de risico's door het Garantiefonds zal beperkt worden tot 50 % van de door de financiële instellingen aan de productie- en distributiemaatschappijen verstrekte kredieten. Deze dekking kan vanzelfsprekend beneden deze grens liggen. Het dekkingspercentage zal door het Europees Investeringsfonds, die het Garantiefonds beheert, worden vastgesteld aan de hand van de omvang van de commerciële risico's van de projecten.