Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3058/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Voorlichting over astma

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3058/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Voorlichting over astma

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3058/96 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (18 november 1996)

Betreft: Voorlichting over astma

In de gehele wereld komt steeds meer astma voor, met name onder kinderen en als reactie op het contact met bepaalde stoffen op de werkplek. Vaak wordt de ziekte niet onderkend of komt de diagnose te laat, vaak wordt de ziekte onderschat en ontoereikend behandeld.

Denkt de Commissie in 1997 de 'Nationale dag van de ademhaling' te organiseren, daar astma immers kan worden gezien als een ziekte met verreikende sociale gevolgen? Bij een dergelijke manifestatie dienen alle centra en afdelingen voor longziekten in de gehele Gemeenschap te worden betrokken, alsmede alle vrijwilligersorganisaties.

Dit initiatief zou de Commissie een belangrijke kans bieden om het publiek en degenen die zich beroepsmatig met de ziekte bezighouden, op de problematiek attent te maken.

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (17 januari 1997)

De Commissie is zich bewust van het steeds meer voorkomen van asthma en bestudeert momenteel de mogelijkheden voor een communautair actieprogramma inzake met verontreiniging verband houdende ziekten in de context van het actiekader op het gebied van de volksgezondheid (1998-2002) dat acties ter preventie van ziekten van de luchtwegen zou kunnen omvatten.

De Commissie is het ermee eens dat gebeurtenissen zoals een nationale dag van de ademhaling zouden bijdragen tot de bewustwording van het grote publiek ten aanzien van dit onderwerp en de sociale gevolgen daarvan. Dergelijke gebeurtenissen kunnen uit hoofde van een toekomstig programma voor met verontreiniging verband houdende ziekten wellicht in aanmerking komen voor steun.