Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3075/96 van Arlindo CUNHA aan de Commissie. Omvang en beheer van het toekomstig contingent tomatenconcentraat dat tegen het nultarief aan Turkije is toegekend

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3075/96 van Arlindo CUNHA aan de Commissie. Omvang en beheer van het toekomstig contingent tomatenconcentraat dat tegen het nultarief aan Turkije is toegekend

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3075/96 van Arlindo Cunha (PPE) aan de Commissie (6 november 1996)

Betreft: Omvang en beheer van het toekomstig contingent tomatenconcentraat dat tegen het nultarief aan Turkije is toegekend

Turkije beschikt thans over een contingent voor de export van tomatenconcentraat naar de EU van 16.500 ton tegen het nultarief.

Naar verluidt heeft Turkije in 1996 de contingenten overschreden tot in totaal 29.000 ton concentraat, waarmee het land de bestaande voorschriften heeft overtreden.

Anderzijds bepaalt de associatieovereenkomst van de EU met dit land dat moet worden onderhandeld over een nieuw douanecontingent tegen het nultarief, waarvan de omvang tot dusverre nog niet is vastgesteld.

Kan de Commissie met het oog op bovenstaande mededelen:

1. of het in de derde alinea vermelde contingent en de voor de vaststelling gevolgde criteria reeds bekend zijn;

2. welke maatregelen de Commissie denkt te nemen voor het beheer en het toezicht op dit contingent?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (22 november 1996)

1. De Commissie is momenteel met Turkije in onderhandeling over de vervanging van het huidige stelsel van vrijwillige beperking door een tariefcontingent voor preferentiële invoer van tomatenconcentraat. Er is nog geen overeenstemming bereikt. Tijdens de onderhandelingen heeft de Commissie voortdurend contact gehouden met de Lid-Staten.

2. De Commissie zal voorstellen het overeengekomen tariefcontingent te beheren volgens het principe "die het eerst komt, het eerst maalt¨.