Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3434/96 van Umberto BOSSI aan de Commissie. Voorstel van de "High level group of experts on social and societal aspects of the information society" om een algemene "bit tax" op Internet in te voeren

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3434/96 van Umberto BOSSI aan de Commissie. Voorstel van de "High level group of experts on social and societal aspects of the information society" om een algemene "bit tax" op Internet in te voeren

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3434/96 van Umberto Bossi (NI) aan de Commissie (9 december 1996)

Betreft: Voorstel van de "High level group of experts on social and societal aspects of the information society¨ om een algemene "bit tax¨ op Internet in te voeren

Op 25 april 1995 werd door de Commissie een studiegroep opgericht onder de naam "High Level Group of Experts on Social and Societal Aspects of the Information Society¨ die zich moet buigen over de sociale reflexen, de arbeidsorganisatie, de betrekkingen tussen de verschillende Europese regio's en de hele problematiek in verband met de invoering van nieuwe communicatie- en informatietechologieën.

De eerste concrete daad van de studiegroep was de publikatie op 12 augustus 1996 van een verslag, waarin als hypothese wordt vooropgesteld de invoering van een "bit tax¨, d.w.z. een heffing op het aantal verstuurde en ontvangen gegevens, ter vervanging van de telefoonrekening. Er wordt dus gedacht aan een algemene heffing voor alle Internetgebruikers ter compensatie van het feit dat het onmogelijk is de exploitatie van Internet voor het verlenen van diensten te belasten.

Internet, als medium voor de rechtstreekse of onrechtstreekse verspreiding van berichten en informatie, blijkt een formidabel instrument van de vrijheid te zijn. Het is echter ook uitgegroeid tot een nieuwe manier om diensten te verlenen, zoals teleconferenties, verkoop, tele-onderwijs en -consultancy, diensten die overigens slechts een miniem percentage uitmaken van het gebruik van het telematicanet.

Het is genoegzaam bekend dat, dank zij zijn lage kostprijs, Internet vooral gebruikt wordt door jongeren en universitairen.

Gelooft de Commissie niet dat het voorstel van de "High Level Group¨ kan leiden tot een gevaarlijke beperking van de vrijheid van informatie, een allesbehalve wenselijke vorm van censuur en een grootschalige beperking van de vrijheid van meningsuiting en de democratie?

Denkt de Commissie niet dat dit een onrechtvaardige beperking inhoudt voor de economisch minder bedeelden?

Hoe denkt de Commissie de vrije en kosteloze toegang tot Internet te waarborgen?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (14 januari 1997)

Het geachte Parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op schriftelijke vraag E-3136/96 van de heer Tamino ((Zie blz. 71. )).