Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3436/96 van David HALLAM aan de Commissie. Ongeluk te Greenham Common met nucleair materiaal in de jaren vijftig

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3436/96 van David HALLAM aan de Commissie. Ongeluk te Greenham Common met nucleair materiaal in de jaren vijftig

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3436/96 van David Hallam (PSE) aan de Commissie (27 november 1996)

Betreft: Ongeluk te Greenham Common met nucleair materiaal in de jaren vijftig

Is het de Commissie bekend dat de Dienst defensie en stralenbescherming van het Verenigd Koninkrijk en het Onderzoekcentrum voor kernwapens in Aldermaston, VK, volgens berichten hebben vastgesteld dat er meer gevallen van leukemie onder kinderen en concentraties van gevallen van kanker voorkomen rond het gebied van de kernwapenbasis van Greenham Common in het Verenigd Koninkrijk?

Is het de Commissie bekend dat deze constateringen naar verluidt niet openbaar gemaakt zijn?

Is de Commissie bereid haar toestemming te verlenen om overeenkomstig het Euratom-Verdrag een onderzoek te verrichten waarbij moet worden vastgesteld of er informatie is achterhouden door de Britse regering, dat toegang verschaft tot alle documenten en onderzoeksgegevens in verband met de kernwapenbasis Greenham Common en in het kader waarvan alle personen die, omdat ze in dit gebied wonen of het bezocht hebben, voor hun gezondheid moeten vrezen als gevolg van blootstelling aan vrijgekomen straling, of personen die afstammen van mensen die in dit gebied woonden of het bezochten gratis medisch onderzocht worden?

Antwoord van Mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (20 december 1996)

De aangehaalde berichten hebben betrekking op gebeurtenissen die dateren van vóór de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot het Euratomverdrag. Aangezien die gebeurtenissen echter mogelijk hebben geleid tot een voortdurende besmetting van het gebied, heeft de Commissie de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk om informatie verzocht. In het antwoord werd bevestigd dat zich in 1958 op de luchtmachtbasis Greenham Common een ongeluk met een B47-toestel van de Verenigde Staten heeft voorgedaan waarbij echter geen kernwapens waren betrokken. De Amerikaanse autoriteiten hebben dit zeer recent nog, namelijk in een verklaring van 23 juli 1996, op gezag van de minister van defensie van de VS meegedeeld.

Bovendien zijn bij een in 1961 in de omgeving van de luchtmachtbasis uitgevoerd milieuonderzoek iets hogere uranium 235-concentraties dan normaal aangetroffen. Aangetoond is dat het stralingseffect daarvan te verwaarlozen is. Bij latere onderzoeken, namelijk in 1986 en in 1994, werden meer geavanceerde en verfijnde meettechnieken gebruikt dan die welke ten tijde van het onderzoek van 1961 beschikbaar waren. Ook bij deze onderzoeken werd geen spoor van besmetting op of rond de basis gevonden.

De Commissie heeft geen reden om aan te nemen dat de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk informatie over stralingsgevaar voor mensen die te maken hadden met de luchtmachtbasis Greenham Common achterhouden en ziet dan ook geen aanleiding om deze zaak verder te onderzoeken. Gezondheidstest van het soort dat door het geachte Parlementslid wordt voorgesteld behoren tot de bevoegdheid van de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk.