Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3476/96 van Anita POLLACK aan de Commissie. Eco-label

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3476/96 van Anita POLLACK aan de Commissie. Eco-label

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3476/96 van Anita Pollack (PSE) aan de Commissie (9 december 1996)

Betreft: Eco-label

In hoever is de Commissie tevreden over het systeem van de eco-labels, nu het Britse tijdschrift Which? (januari 1996) tot de bevinding komt dat een wasmachine met eco-label meer warm water verbruikt en minder goed wast dan wasmachines zonder eco-label?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (24 januari 1997)

Een dergelijk geval kan zich effectief voordoen bij een vrijwillige regeling zoals de communautaire regeling voor de toekenning van een milieukeur. Zulke regelingen zijn bedoeld om een reeks produkten die representatief zijn voor het marktaanbod in overeenstemming met de criteria te verklaren.

In de Gemeenschap kunnen apparaten die de milieukeur hebben gekregen slechts opvallen als zij een redelijk marktaandeel hebben. Zo is het mogelijk dat bepaalde fabrikanten voor in aanmerking komende wasmachines wel en andere niet een milieukeur aanvragen.

De Commissie is echter tevreden over het milieubeschermingsniveau waarvoor de criteria voor deze productgroep borg staan en heeft de criteria recentelijk bijgesteld in het licht van de markt- en technologieontwikkelingen ((PB L 191 van 1.8.1996. )).