Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3576/96 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Klacht van mej. Teresa Rey Rey (en vier mede-ondertekenaars), die tijdens het academiejaar 1995- 1996 in het kader van het programma Socrates/Erasmus heeft gestudeerd te Brussel (België)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3576/96 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Klacht van mej. Teresa Rey Rey (en vier mede-ondertekenaars), die tijdens het academiejaar 1995- 1996 in het kader van het programma Socrates/Erasmus heeft gestudeerd te Brussel (België)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3576/96 van Gerardo Fernández-Albor (PPE) aan de Commissie (17 december 1996)

Betreft: Klacht van mej. Teresa Rey Rey (en vier mede-ondertekenaars), die tijdens het academiejaar 1995-1996 in het kader van het programma Socrates/Erasmus heeft gestudeerd te Brussel (België)

Onlangs heb ik een klacht ontvangen die de handtekening draagt van twee studentes (en hun ouders) die in het kader van het door de Commissie gefinancierde programma Socrates/Erasmus tijdens het academiejaar 1995-1996 te Brussel hebben gestudeerd. Daarin uiten zij hun misnoegdheid over de houding van de coördinatrice voor dit programma te Brussel.

In mijn hoedanigheid van lid van het Europees Parlement breng ik deze klacht onder de aandacht van de Commissie. Wil zij mij meedelen wat zij hierover weet, zodat ik deze personen, die hun probleem aan mij hebben voorgelegd, een antwoord kan geven?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (21 januari 1997)

De Commissie gaat momenteel over tot een grondig onderzoek van het door het geachte Parlementslid aan de orde gestelde probleem; zij zal zo spoedig mogelijk nadere mededelingen ter zake doen.