Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3598/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Begrotingslijn B3-4004: Transnationale bijeenkomsten van vertegenwoordigers van ondernemingen die op een grensoverschrijdende basis werken (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3598/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Begrotingslijn B3-4004: Transnationale bijeenkomsten van vertegenwoordigers van ondernemingen die op een grensoverschrijdende basis werken (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3598/96 van Jean-Yves Le Gallou (NI) aan de Commissie (3 januari 1997)

Betreft: Begrotingslijn B3-4004: Transnationale bijeenkomsten van vertegenwoordigers van ondernemingen die op een grensoverschrijdende basis werken

Kan de Commissie mededelen welke subsidies in het begrotingsjaar 1995 per activiteit en per ontvanger (afgevaardigden van bedrijven of vertegenwoordigers van ondernemingsraden) zijn toegekend uit hoofde van lijn:

B3-4004: Transnationale bijeenkomsten van vertegenwoordigers van ondernemingen die op een grensoverschrijdende basis werken?

Gecombineerd aanvullend antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-3598/96, E-3600/96, E-3603/96, E-3604/96, E-3605/96, E-3606/96, E-3607/96, E-3608/96, E-3609/96, E-3610/96, E-3611/96, E-3612/96, E-3613/96, E-3614/96, E-3615/96, E-3616/96, E-3617/96, E-3618/96, E-3620/96, E-3621/96, E-3622/96, E-3623/96, E-3624/96, E-3625/96, E-3627/96, E-3629/96, E-3630/96, E-3631/96, E-3632/96, E-3633/96, E-3634/96, E-3635/96, E-3636/96, E-3637/96, E-3638/96, E-3641/96, E-3642/96 en E-3644/96 (17 juli 1997)

Als aanvulling op haar antwoord van 14 februari 1997 ((PB C 105, 3.4.1997. )) kan de Commissie thans de volgende inlichtingen geven.

Gezien de omvang van het antwoord, doet de Commissie het rechtstreeks aan het geachte Parlementslid en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement toekomen.