Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3637/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Begrotingslijn B3-4303: Bestrijding van aids en bepaalde andere besmettelijke ziekten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3637/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Begrotingslijn B3-4303: Bestrijding van aids en bepaalde andere besmettelijke ziekten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3637/96 van Jean-Yves Le Gallou (NI) aan de Commissie (3 januari 1997)

Betreft: Begrotingslijn B3-4303: Bestrijding van aids en bepaalde andere besmettelijke ziekten

Kan de Commissie per vereniging en activiteit mededelen welke subsidies in het begrotingsjaar 1995 zijn verleend uit hoofde van lijn:

B3-4303: Bestrijding van aids en bepaalde andere besmettelijke ziekten?

Gecombineerd Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-3598/96, E-3600/96, E-3603/96, E-3604/96, E-3605/96, E-3606/96, E-3607/96, E-3608/96, E-3609/96, E-3610/96, E-3611/96, E-3612/96, E-3613/96, E-3614/96, E-3615/96, E-3616/96, E-3617/96, E-3618/96, E-3620/96, E-3621/96, E-3622/96, 3623/96, E-3624/96, E-3625/96, E-3627/96, E-3629/96, E-3630/96, E-3631/96, E-3632/96, E-3633/96, E-3634/96, E-3635/96, E-3636/96, E-3637/96, E-3638/96, E-3641/96, E-3642/96 en E-3644/96 (14 februari 1997)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.