Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 334/97 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. GOM voor olijfolie: uitgaven voor productiesteun in Portugal

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 334/97 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. GOM voor olijfolie: uitgaven voor productiesteun in Portugal

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 334/97 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. GOM voor olijfolie: uitgaven voor productiesteun in Portugal

Publicatieblad Nr. C 367 van 04/12/1997 blz. 0016


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0334/97 van José García-Margallo y Marfil (PPE) aan de Commissie (13 februari 1997)

Betreft: GOM voor olijfolie: uitgaven voor productiesteun in Portugal

In het Jaarverslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 1995 worden de totale uitgaven van het EOGFL voor de garantie ten behoeve van olijfolie voor de begroting van 1996 op 1.781 miljoen ecu geschat. Hoewel dit cijfer in de lijn ligt van de uitgaven tussen 1991 en 1993 kan worden opgemerkt dat de uitgaven voor 1995 zeer veel lager waren en slechts 812,5 miljoen ecu bedroegen.

Van deze uitgaven bedroeg de productiesteun voor olijfolie op de begroting voor 1995 en 1996 respectievelijk 566,5 en 1.547 miljoen ecu.

Wat waren de totale uitgaven voor productiesteun voor olijfolie in Portugal?

Gecombineerd antwoord op de schritftelijke vragen E-0320/97, E-0321/97, E-0322/97, E-0323/97, E-0324/97, E-0325/97, E-0326/97, E-0327/97, E-0328/97, E-0329/97, E-0330/97, E-0331/97, E-0332/97, E-0333/97, E-0334/97, E-0335/97, E-0336/97, E-0337/97, E-0338/97, E-0339/97, E-0340/97, E-0341/97, E-0342/97, E-0343/97 en E-0344/97 van de heer Fischler namens de Commissie (6 MAART 1997)

De door het geachte Parlementslid gevraagde uitgaven zijn aangegeven in de onderstaande tabel. De totale communautaire uitgaven voor de begrotingsjaren 1995 en 1996 bedroegen respectievelijk 812,5 en 2007,7 miljoen ecu. Het verschil met de totalen in de tabel is met name toe te schrijven aan de betalingen voor de acties ter bevordering van het gebruik van olijfolie. Het bedrag voor het begrotingsjaar 1995 is veel lager dan voor 1996 (en 1994) als gevolg van het bij de vaststelling van het prijzenpakket 1994/1995 genomen besluit om de betalingsdatum te verschuiven. Uit de begroting 1995 dienden namelijk geen uitgaven voor het verkoopseizoen 1994/1995 maar alleen resterende uitgaven van het verkoopsiezoen 1993/1994 te worden betaald.

(in mln ecu)

>TABLE>